Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 304/TTr-BDT
Ngày ký 10/09/2019
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Lĩnh vực Kế hoạch, Tổng hợp, Chính sach và Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Tờ trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Tờ trình Tại đây: