Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 03/2019/QĐ-TTg
Ngày ký 15/01/2019
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu nội dung Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực Chương trình 135
Cơ quan ban hành Trung ương
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Quyết định Tại đây