Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2427

  • Tổng 1.121.871

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG BÌNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 Ban Dan toc

 Trụ sở: Ban Dân tộc

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 39 - Nguyễn Hữu Cảnh - Phường Hải Đình - TP Đồng Hới

- Điện thoại: 02323.822373. 02323.820712

- Fax: 02323.828237

- Email: bdt@quangbinh.gov.vn


 

ILÃNH ĐẠO BAN:

        Trưởng Ban : VÕ NGỌC THANH

- Điện thoại: 0913981378

- Email: thanhvn.bdt@quangbinh.gov.vn

         Phó Trưởng Ban TT: PHAN CÔNG KHÁNH

 - Điện thoại: 02323.841976

          - Email: khanhpc.bdt@quangbinh.gov.vn

           Phó Trưởng Ban : TRẦN HỮU NINH

- Điện thoại: 02323.820714

- Email: ninhth.bdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ LÀI

- Điện thoại: 02323.858398

 - Email: laint.bdt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN CỦA CƠ QUAN: 

1. Văn phòng Ban - Thanh tra:

Chánh Văn Phòng02323.820712 

- Kế toán: Điện thoại: 02323.820986  

Văn Thư: Điện thoại và Fax: 02323.822373  

2. Phòng Nghiệp vụ:

- Điện thoại: 02323.3828299

- Điện thoại: 02323.851048