Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 257

  • Tổng 1.208.614

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 và đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-BDT ngày 20/6/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4 trên đại bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023.

Ban Dân tộc đã phối hợp với Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho nhóm đối tượng 3 là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và nhóm đối tượng 4 là công chức cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Các lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023, với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các học viên được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của Học viện Dân tộc truyền đạt 06 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại các lớp bồi dưỡng các giảng viên và học viên đã thảo luận, trao đổi về quá trình thực hiện các chính sách dân tộc, các kết quả, kinh nghiệm cũng như tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc.

(Các học viên được giảng viên truyền đạt các chuyên đề về công tác dân tộc)

(Hình ảnh các giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc)

Trong quá trình tổ chức lớp học, các học viên đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học. Sau khi được truyền đạt các chuyên đề về kiến thức công tác dân tộc, các học viên đã viết bài thu hoạch về các kiến thức đã được truyền đạt và thực tế tình hình công tác dân tộc trên địa bàn công tác. Kết thúc lớp bồi dưỡng có 51 học viên đối tượng 3 và 57 học viên đối tượng 4 tham gia được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc. Từ những kiến thức được cập nhật, tiếp thu tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên về địa phương, đơn vị mình triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.