Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 215

  • Tổng 1.208.572

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thông qua hội nghị trực tuyến

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam mở 02 lớp (lớp  1, lớp 2) bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thông qua hội nghị trực tuyến.

 

Trong các ngày 18-22/10/2021 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hội nghị trực tuyến với 164 người tham gia, cụ thể như sau:

  - Lớp 1: (từ ngày 18-20/10/2021) dành cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc tỉnh gồm: Ban Dân tộc, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác dân tộc cấp huyện gồm: Đại diện LĐUBND huyện, Phòng Dân tộc, cơ quan làm công tác dân tộc huyện, Đại diện các phòng Kế hoạch-Tài chính, NN&PTNT, LĐTB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, VH&TT, với 63 người tham gia.

- Lớp 2: (từ ngày 20-22/10/2021) dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc tại xã và các đơn vị liên quan đến công tác dân tộc gồm cán bộ công chức 18 xã, thị trấn có đông đồng bào DT, BGH các trường học, Trường DTNT và bán trú, trạm y tế, cán bộ đồn Biên phòng đóng trên địa bàn, với 101 người tham gia.

Tại các lớp tập huấn các học viên đã được các giảng viên: TS. Vũ Thị Thanh Minh, Đại tá, PGS.TS Vi Thái Lang, TS. Trịnh Quang Cảnh đến từ Học viện Dân tộc truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

         Phát biểu tại buổi Lễ Khai mạc đồng chí Võ ngọc Thanh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết và thiết thực. Công tác này góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cho cán bộ trong quá trình công tác tại cơ sở; tạo đột phá trong việc nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; đồng thời, giúp người dân xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo ở địa phương.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai mạc:

Ban Biên tập.

Các tin khác