Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 263

  • Tổng 1.208.620

Lý lịch lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG TRƯỞNG BAN

Võ Ngọc Thanh

 

Họ và tên: Võ Ngọc Thanh

+ Ngày sinh: 01/01/1973

+ Quê quán: Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 20/9/1996

Ngày chính thức: 20/9/1997

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Chính quyền:  Trưởng Ban

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sỹ Quản lý Hành chính công

Điện thoại: 0913981378

Email: thanhvn.bdt@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ TRƯỞNG BAN

Phan Công Khánh 

 

Họ và tên: Phan Công Khánh

+ Ngày sinh: 11 - 02 - 1967

+ Quê quán: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19/5/1993

Ngày chính thức: 19/5/1994

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Chính quyền:  Phó Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chính trị

Điện thoại: 0913594326

Email: khanhpc.bdt@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Hữu Ninh

 

Họ và tên: Trần Hữu Ninh

+ Ngày sinh: 01/11/1970

+ Quê quán: Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 25/2/2005

Ngày chính thức: 25/2/2006

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Chính quyền: Phó Trưởng ban 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, kỹ sư xây dựng

Điện thoại: 0912416333

Email: ninhth.bdt@quangbinh.gov.vn

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lài

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lài 

+ Ngày sinh:02/3/1975

+ Quê quán: Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 21/6/2003

Ngày chính thức: 21/6/2004

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Chính quyền: Phó Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại: 0942070096

Email: laint.bdt@quangbinh.gov.vn