Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 113

  • Tổng 260.909

Từ ngày 05.12 đến 11.12.2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

Thời gian

Nội dung/Thành phần thực hiện

Phương tiện, Phục vụ

Thứ hai

Ngày 05/12/2022

- 08h Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết HN lần thứ sáu BCH TW6 (khóa XIII) tại TU/LĐB (từ 05-07/12/2022)

- 10h họp thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra các BC và dự thảo NQ trình tại KH8, HĐND tỉnh khóa XVIII, tại BDV TU/Đc TB.

Xe 2626

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ ba

Ngày 06/12/2022

- CB,CC làm việc tại cơ quan

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 07/12/2022

- CB,CC làm việc tại cơ quan

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 08/12/2022

- 08h Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVIII, tại VPUBND tỉnh/Đc TB (từ 08.12 đến 10.12.2022)

Xe 2626

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

Ngày 09/12/2022

- CB,CC làm việc tại cơ quan

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 10/12/2022

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 11/12/2022

Nghỉ

Các tin khác